Hírek

Feltöltési kötelezettség

Feltöltési kötelezettség

Változás a feltöltési kötelezettségben.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

A 2019. év közben történt változás nyomán megszűnt a megfizetett adóelőleg várható adóra történő feltöltési kötelezettsége Társasági adó és Innovációs járulék adónemekben (az 1996. évi LXXI. tv. 26. § (10) bek. és a 2014. évi LXXVI. tv. 16.§ (10) bek. 2019. 07. 24-től hatályát vesztette).

Nem vonatkozik azonban ez a megszűnés a helyi iparűzési adó (HIPA) feltöltésére: annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie (1990. évi C. tv. a helyi adókról 41.§ (9) bek.).

A törvényi előírás szövegéből következően a társasági adó hatálya alá nem tartozó (pl. KIVA-s) vállalkozásokra a HIPA feltöltési kötelezettség nem vonatkozik.

A HIPA-feltöltési kötelezettség bevallásának és befizetésének határideje változatlanul az adóév utolsó hónapjának 20. napja (december 20.).

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.