Hírek

Különadó a küszöbön (2020. 05. 31-től)

Különadó a küszöbön (2020. 05. 31-től)

A 120/2020. (IV.14) kormányrendelet különadót vet ki az alábbi kiskereskedelmi tevékenységet végzőkre.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

Különadóköteles tevékenységek

 • a TEÁOR 45.1 gépjármű-kereskedelem – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét,
 • a TEÁOR 45.32 gépjárműalkatrész-kiskereskedelem,
 • a TEÁOR 45.40 motorkerékpár és -alkatrészkereskedelmi, javítási tevékenység – ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét –, továbbá
 • a TEÁOR 47.1–47.9 bolti vegyes kiskereskedés, élelmiszer, ital, dohányáru, gépjárműüzemanyag, információs, híradás-technikai termék, egyéb háztartási cikk, kulturális, szabadidős cikk, egyéb, máshová nem sorolt áru kiskereskedelme, piaci kiskereskedelem, nem bolti, piaci kiskereskedelem, melyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet.

A fenti rendelkezésekben nincs olyan megkötés, mely szerint a különadó csak a bolti kiskereskedelemre vonatkozna, ennélfogva az interneten keresztül bonyolított értékesítéseket is terheli.

A különadó alapja

Az adó alapja a felsorolt tevékenységű vállalkozások nettó árbevétele. A nettó árbevétel fogalma alatt eltérő bevételi összegek értendők a következőek szerint:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) hatálya alá tartozó adóalany esetén az Sztv.-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele,
 • egyedi beszámolóját az Sztv. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint készítő adóalany esetén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C §-a szerinti nettó árbevétel,
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozásnál a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,
 • a 2. § szerinti tevékenységét nem fióktelep útján kifejtő külföldi illetőségű személy vagy szervezet esetén a belföldön átadott termék értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélküli ellenérték.

Adóalapként a 2020. május 1-től a vészhelyzet megszűnésének napjáig terjedő időszak bármely napját magába foglaló teljes adóév nettó árbevételét kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a naptári évvel azonos adóévű vállalkozások 2020. évi nettó árbevételük után bizonyosan fizetnek különadót, de ha a vészhelyzet akár csak 1 nappal is átcsúszik 2021. (netalán azt követő) évre, akkor a következő év(ek) teljes nettó árbevétele után is fizetni kell különadót.

Fontos előírás, hogy a kapcsolt vállalkozások esetében a nettó árbevételeket össze kell adni, s a kiszámított különadót e bevételek arányában meg kell osztani a vállalkozások között.

Az adó mértéke

 • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
 • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1 százalék,
 • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4 százalék,
 • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5 százalék.

Előlegfizetési kötelezettség

A témára azért hívjuk fel a figyelmet, mert az érintett vállalkozásoknak havonta különadó-előleget kell fizetniük, melyről 2020. május 31-ig bevallást kell adniuk, s az első havi összeget eddig az időpontig meg is kell fizetniük.

A különadó-előleg számítását a 2020. május 1. előtti utolsó, beszámolóval lezárt adóévi adatokból kell elvégezni (tört időszak esetén évesíteni kell), s a számított összeg 1/12 része fizetendő havonta minden olyan naptári hónapnak az utolsó napjáig, amelyikben a vészhelyzet legalább egy napig fennáll.

Amennyiben a havi adóelőleg esedékességét megelőző hónapban a nettó árbevétel nem éri el az előző év azonos hónapja nettó árbevételének 60%-át, az adóhatóság az adózó kérelmére az adóelőleg összegét az árbevétel-csökkenéssel arányosan mérsékli.

Ez a tájékoztató az aktuális jogszabályok (2020. április 17.) ismeretében készült. A fentiek a rendkívüli helyzet miatt változhatnak. Amennyiben újabb információk, jogszabályok kerülnek kiadásra, abban az esetben azonnal tájékoztatjuk Önöket.

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.