Hírek

Újabb bejelentési határidő

Újabb bejelentési határidő

A székhelyszolgáltatást igénybevevő adózóknak ezt jelezniük kell a NAV felé.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

Felhívjuk figyelmüket, hogy azoknak az adózóknak, akik székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, be kell jelenteniük a NAV felé a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, a szolgáltatási jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját (Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16.§ (3) bek. b) és 17. § (3) bek. i) pontok).

E rendelkezést 2017. január 1-től kezdődően vezették be, de bizonyossággal csak a 2017. január 1-től létrejött székhelyszolgáltatások esetében kellett alkalmazni. A 2017. év közben történt törvénymódosítás (Art. 233. § beiktatása) következtében azonban a 2017. január 1. előtt keletkezett székhelyszolgáltatásokra is vonatkozik a kötelezettség, melynek az érintett adózók 2017. szeptember 29-ig kötelesek eleget tenni!

A bejelentési kötelezettséget a NAV által rendszeresített adatlapokon kell teljesíteni. Ahhoz, hogy a szükséges bejelentési kötelezettségnek az előírt határidőig eleget lehessen tenni, kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy mielőbb jelezzék felénk, ha székhelyszolgáltatást vesznek igénybe!

Az Art. 178. § 25a pontja szerint „székhelyszolgáltató: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről…”. E megfogalmazásból következően az ún. szívességi alapon történő székhelyhasználat esetén nem történik székhelyszolgáltatás, így arra a fenti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik.

Jelezni kívánjuk még, hogy az Art. 178. § 25a pontja szerinti székhelyszolgáltató tevékenységének igénybevételére esetén a feleknek írásbeli megbízási szerződést kell kötniük! E kötelezettséget és a szerződések részletes követelményeit a 7/2017. (VI.1.) IM rendelet tartalmazza. (Meg kell határozni pl. azokat az iratokat (cégiratok, hatósági engedélyek, adóhatósági bejelentések, számviteli beszámoló), amelyeket a megbízott a megbízó számára a székhelyen megőriz.) Fontos előírása a rendeletnek, hogy a már hatályban lévő szerződéseket 2017. augusztus 31-ig módosítani kell(ett), hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek, ha pedig a felek még nem foglalták írásba a szerződést, akkor a szerződést írásba kell foglalni!