Hírek

Szigorodó feltételek a KATA-s vállalkozások számára

Szigorodó feltételek a KATA-s vállalkozások számára

Felhívjuk minden érintett vállalkozás figyelmét, hogy 2021. január elsejétől jelentős szigorítást vezetnek be a KATA hatálya alá tartozók, valamint a KATA-s vállalkozások számára kifizetést teljesítő adóalanyok részére.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

A legfontosabbnak ítélt változások az alábbiak:

  1. A magánszemély csak egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Ez azt jelenti, hogy aki több cégben, illetve cég(ek)ben és egyéni vállalkozóként is kisadózó jelenleg, annak ki kell választania azt az egy vállalkozást (céget vagy az egyéni vállalkozását), ahol 2021. január 01-től kisadózónak kíván minősülni, s a jelenleg fennálló többi kisadózói státuszát meg kell szüntetni.
  2. Ha egy adózó olyan KATA-s vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor e juttatás után a juttatást követő hónap 12-ig 40%-os mértékű KATA- megállapítási, bevallási és befizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek.
  3. Ha egy KATA-s vállalkozás olyan külföldi illetőségű cégtől/szervezettől szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után a megszerzést követő hónap 12-ig 40% KATA-t köteles fizetni a KATA-s vállalkozás.
  4. Ha egy adózó a tárgyévben ugyanazon KATA-s vállalkozás részére az év elejétől összesítve nettó (ÁFA-nélkül számított) 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió Ft feletti rész után 40%-os mértékű KATA-t kell, hogy fizessen. Először annak a hónapnak a 12. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni a 40% KATA-t, amely hónapot megelőző hónapban az összesített kifizetés meghaladta a 3 millió Ft-ot. Ezt követően pedig a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig vonatkozik rá ez a kötelezettség, amelyben a KATA-s vállalkozás részére bevételt juttat.
    Az értékhatár számításakor nem kell figyelembe venni az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásokat, a költségvetési szerv(ek) által juttatott, valamint jogszabályban meghatározott díjszabás alapján kifizetett összegeket, illetve a kapcsolt vállalkozásoknak teljesített kifizetéseket (utóbbiakat már terheli 40% KATA).
  5. Ha egy KATA-s vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió feletti rész után a KATA-s vállalkozás 40% KATA-t köteles fizetni.
    Először annak a hónapnak a 12. napjáig kell a 40% KATA-t megfizetni, amelyet megelőző hónapban a külföldi kifizetőtől származó bevétel a 3 millió Ft-ot átlépte. Ezt követően a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig vonatkozik rá ez a kötelezettség, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerez.
Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.