Hírek

ÁFA változások 2021-ben

ÁFA változások 2021-ben

Az alábbiakban néhány olyan témakörre hívjuk fel a figyelmet, melyekre a 2021. évi ÁFA-kötelezettségek teljesítése során figyelemmel kell lenni.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

Az online számlaadat szolgáltatás kiterjesztése

Mint korábbi tájékoztatásunkból is ismert, 2021. 01. 04-től az adóalanyok által magánszemélyek és külföldi adóalanyok felé kibocsátott számlákról, számlával egy tekintet alá eső okiratokról is adatot kell szolgáltatni a NAV felé, értékhatártól függetlenül. E követelménynek legkönnyebben online számlázóprogramokkal lehet eleget tenni.
A számlaadat szolgáltatási kötelezettséget előlegszámlák esetében is teljesíteni kell, ha az alapján ÁFA-levonás történik. Végszámla esetén az előleggel csökkentett különbözetről kell adatot szolgáltatni. Amennyiben az előleg meghaladja a tényleges ellenértéket (túlfizetett előleg), az előlegszámlát kell helyesbíteni, a végszámla nem lehet negatív előjelű.
Átmeneti könnyítést jelenthet, hogy a NAV március végéig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem, vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

ÁFA-bevallási tervezet (eÁFA rendszer)

A kiterjesztett adatszolgáltatási kötelezettség nyomán a NAV rendelkezésére fognak állni azok a számlaadatok, melyek alapján az adóhatóság el tudja majd készíteni az adózók ÁFA-bevallásainak tervezetét (ugyanúgy, mint az Szja-bevallások tervezetét). Erre a 2021. 07. 01-jét magába foglaló bevallásoktól kezdődően, az erre a célra biztosított elektronikus felületen kerül majd sor.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a tervezet az adózó reagálásának hiányában nem válik automatikusan élessé a bevallási határidő napjával: a tervezet adatait az adózónak ellenőriznie, szükség esetén kiegészítenie/módosítania, illetve kifejezetten elfogadnia (benyújtania) szükséges ahhoz, hogy a tervezet tényleges bevallássá váljon. Az adózó dönthet úgy is, hogy a tervezetre nem reagálva önállóan nyújt be ÁFA-bevallást az eddig megszokott módon.
További fontos információ, hogy az eÁFA rendszeren keresztül történő benyújtásra csak az elsődleges felhasználónak lesz joga.

Vevők, számlabefogadók adatszolgáltatása

A ’65-ös ÁFA-bevallás M lapján olyan számlákról kell adatot szolgáltatni, amelyek ÁFA-t tartalmaznak és a vevő az ÁFA-t levonásba helyezi. Arányosított ÁFA-levonás esetén a teljes ÁFA-alapot és ÁFA-t kell szerepeltetni, tehát nem csak a ténylegesen levont ÁFA-t és az annak megfelelő ÁFA-alapot.

Új lakóingatlanok kedvezményes adókulcsa

Újra kedvezményes, 5%-os ÁFA-kulcs alá tartozik az új lakások értékesítése. A 2021. 01. 01. és 2022. 12. 31. között teljesített ügyletek kedvezményes ÁFA-kulcsának feltételei ugyanazok mint 2019. 12. 31-ig voltak (150 ill. 300 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület, 2 évnél nem régebbi használatba vétel).
Átmeneti rendelkezés értelmében a 2023. 01. 01. és 2026. 12. 31. közötti időszakban történő értékesítések is 5%-os kulcs alá tartozhatnak, ha az alapterületre és a használatba vételre előírt követelményeken túl az is teljesül, hogy az értékesített ingatlanok építési engedélye legkésőbb 2022. 12. 31. napján véglegessé vált, vagy egyszerű bejelentési kötelezettség esetén a bejelentés (építési napló készenléti állapotba helyezése) eddig az időpontig megtörtént.

Rozsdaövezeti lakások kedvezményes adókulcsa

Ugyancsak 5%-os ÁFA-mérték vonatkozik az un. rozsdaövezeti akcióterületen, többlakásos lakóingatlanban kialakított ill. kialakítandó, 150 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű új lakások értékesítésére is. A kedvezményes ÁFA-kulcsot azokra az ügyletekre lehet először alkalmazni, melyek esetében a fizetendő ÁFA megállapításának időpontja (teljesítés, részteljesítés, előlegfizetés) 2020. 07. 22. napjára vagy ezt követő időpontra esik. E kedvezmény igénybevételének végső időponti korlátja egyelőre nincs.

Fordított adózás (FAD)

Egyelőre még nem lépett hatályba az a tervezett törvénymódosítás, ami csak az építőiparra szűkítené a FAD hatálya alá tartozó munkaerőkölcsönzést. Jelenleg tehát a korábbi rendelkezés van érvényben, így bármely termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz történő munkaerő kölcsönzés, kirendelés, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetén a FAD szabályait kell alkalmazni.
Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a pénzügyminiszter e vonatkozású határozata mikor jelenik meg a Magyar Közlönyben, mert a közzétételt követő 30. naptól kezdődően már csak az építőipari generálkivitelezéshez, ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, bontására irányuló építési szerelési munkákhoz történő munkaerőkölcsönzés fog a FAD alá tartozni.

Használt személygépkocsi értékesítés

Megszűnt a használt személygépkocsi-kereskedők számára az a lehetőség, hogy az ÁFA-mentesen (nem ÁFA-alanyoktól vagy különbözeti ÁFA-s kereskedőktől) beszerzett személygépkocsikat ÁFA-mentesen értékesítsék. Újra különbözeti ÁFA szerinti adózást kellett választaniuk, hogy ne a teljes vételár után kelljen ÁFA-t fizetniük.

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.