Hírek

Számlabejelentési kötelezettség bővülése

Számlabejelentési kötelezettség bővülése

2021. január 4-től kezdődően minden magyarországi adóalany (adószámmal rendelkező személy vagy szervezet) köteles az általa teljesített termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák adatait a NAV felé bejelenteni.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

Fontos változás, hogy nem csak a belföldi adóalanyok felé kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem minden (a magánszemélyek részére kiállított, az európai közösségen belüli- és a nem közösségi értékesítésekről szóló) számláról és számlával egy tekintet alá eső okiratról is.

A jelzett változás tipikusan érintheti pl. azokat a humán-egészségügyi szolgáltatást végzőket, akik eddig csak magánszemélyek számára állítottak ki számlát. Ezek a vállalkozások a TB-től kapott „kártyapénzen” kívüli bevételeikről (foglalkoztatás-egészségügy, jogosítványhosszabbítás stb.) - ha a nyugtaadás feltételei nem állnak fenn – továbbra is számlát kell, hogy kiállítsanak, de azokról már adatot kell szolgáltatniuk a NAV felé.

Jelen tájékoztatásunk további része alapvetőan azok számára szól, akik eddig nem voltak kötelezettek a NAV felé történő számlaadat-szolgáltatásra (nem kellett számlát kiállítaniuk, vagy számlakiállítást csak magánszemélyek részére végeztek).

Az adatszolgáltatást a kibocsátást követő négy naptári napon belül kell teljesíteni, de ha a számla ÁFA-tartalma eléri vagy meghaladja az 500.000,- Ft-ot, akkor a kibocsátást követő egy napon belül teljesíteni kell a kötelezettséget.

Olyan esetekben amikor nem kötelező számlát kiállítani (elég pl. a nyugtaadás, vagy egyéb számviteli bizonylat kiállítása), értelemszerűen számlaadat-szolgáltatási kötelezettség sem keletkezik.

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen - az Online Számla rendszerben - kell teljesíteni.
A teljesítés történhet a számla adatainak manuális felrögzítésével, vagy számlázó programból történő automatikus benyújtással.
Az adatszolgáltatási kötelezettség pontos teljesíthetősége érdekében javasoljuk online adatszolgáltatásra alkalmas számlázó programok használatát, illetve az ez irányú mielőbbi tájékozódást a kapkodások-, az adminisztrációs terhek és az esetleges büntetések biztos elkerülése érdekében.

Mind a manuális rögzítés, mind a számlázó programból történő automatikus benyújtás esetén előzetes regisztráció szükséges a NAV Online Számla rendszerében.

Ügyfeleink kérése esetén munkatársaink készséggel megosztják az online számlázó programokkal kapcsolatban szerzett tapasztalataikat, s amennyiben a folyamatot inkább irodánkra bíznák, itt megtekinthetik erre vonatkozó ajánlatunkat.

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.