Hírek

Újabb adókedvezmények a vészhelyzetben

Újabb adókedvezmények a vészhelyzetben

A 140/2020.(IV.21.) számú kormányrendeletben újabb adókönnyítésekről szóló rendelkezések jelentek meg.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

Az érintett adózók társasági adó (TA)-, kisvállalati adó (KIVA) és helyi iparűzési adó (HIPA) tekintetében az adómegállapítási-, bevallási és befizetési kötelezettségüket, valamint ezzel egyidejű adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségüket 2020. május 31. helyett 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik. Ugyanez vonatkozik az innovációs járulékra, valamint az energiaellátók jövedelemadójára is.

Nem mentesíti azonban a határidő kitolása az adózókat a 2020. szeptember 30. előtt esedékessé váló adó- és járulék-előlegek megfizetése alól.

Ha az adózó az adó- és járulék-előlegekről szóló bevallást csak azok esedékessége után nyújtotta be, a kormányrendelet úgy határoz, hogy a HIPA-előleg esetében az előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott – HIPA-előleg összegét kell megfizetni.

A többi adónem (TA, KIVA, innovációs járulék, valamint energiaellátók jövedelemadója) esetében is az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg- és járulékelőleg-bevallásban (jellemzően a 1829-es bevallás) megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azzal azonos ütemezésben kell teljesíteni az előleg összegét.

Kérdésként merülhet fel azonban, hogy a KIVA-előleg bevallására és megfizetésére mennyiben indokolt alkalmazni a kormányrendelet által biztosított határidő-hosszabbítást, hiszen ennél az adónemnél nem egy korábbi adóév adatai határozzák meg a bevallás gyakoriságát és az adó összegét, hanem a konkrét negyedév konkrét adatai. (Elképzelhető, hogy ebben a tekintetben pontosítás történik majd.)

A kormányrendelet kihirdetését követő ötödik naptól (2020. 04. 26.) 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót nem kell beszedni és befizetni, de meg kell állapítani és - a 0 összegű megállapítás kivételével - be kell vallani az adóhatósághoz.

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló készítési-, nyilvánosságra hozatali letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. Nem vonatkozik ez a könnyítés az ún. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra, vagyis a tőzsdei cégekre, a bankokra, a biztosítókra és a befektetési vállalkozásokra.

Adóigazgatási szabályok

A kormányrendelet lehetőséget biztosít a veszélyhelyzet miatt fizetési nehézséggel küzdő adózók számára, hogy speciális fizetési könnyítést vehessenek igénybe: amennyiben az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza, 12 havi pótlékmentes részletfizetést vagy hathavi pótlékmentes fizetési halasztást kaphat az adóhatóságnál nyilvántartott, összesen legfeljebb ötmillió forint összegű tartozására. A kedvezmény rendkívülisége abban áll, hogy a jogszabály megfogalmazása alapján minden adónemre (pl. a levont szja-ra és járulékokra is) kiterjed. A kedvezmény iránti kérelmet egy alkalommal, a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig lehet előterjeszteni. Az eljárás illetékmentes, ügyintézési határideje 15 nap.

Ugyancsak egy alkalommal, a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig lehet előterjeszteni egy másik fajta fizetési könnyítés iránti kérelmet, de csak akkor, ha a 12 havi pótlékmentes részletfizetést vagy a hathavi pótlékmentes fizetési halasztást nem vette igénybe az adózó: az adóhatóság az adózót terhelő adótartozást legfeljebb 20%-kal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti (törölheti). Ez a mérséklés azonban csak egy adónemre kérhető. Az eljárás ebben az esetben is illetékmentes, s az ügyintézési határideje szintén 15 nap.

Egy másik intézkedés szerint a közúti szállítók a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harmincadik napig mentesülnek az EKAER kockázati biztosíték nyújtása alól. A korábban befizetett biztosítékot a rendelet hatályba lépését (2020. 04. 22.) követően a NAV haladéktalanul visszautalja.

A kormány az online pénztárgépekre és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatákra felülvizsgálati moratóriumot vezetett be: a veszélyhelyzet ideje alatt keletkező felülvizsgálati kötelezettséget elég a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül teljesíteni.

Adómérték csökkentése

A kormányrendelet alapján 2020. július 1-től két százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) mértéke, így az addigi 17,5% helyett 15,5% lesz.

Egyelőre csak rövid időre, 2020. június 30-ig a SZÉP-kártya adóterhe is kevesebb lesz, a jelenlegi 32,5%-ról 15%-ra csökken.

Szintén csökken, de csak 2021. január 1-től a kisvállalati adó (KIVA) kulcsa, a jelenlegi 12%-ról 11%-ra.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A kormányrendelet azt is szabályozza, hogy a vészhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságra kerülő munkavállalók továbbra is jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra.

Helyettük május 1-től a munkáltató kötelezettsége megállapítani, bevallani és megfizetni a havi 7.710,- Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot. A munkáltató kérésére a NAV engedélyezi, hogy ezt az összeget csak a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig kelljen megfizetni.

Ez a tájékoztató az aktuális jogszabályok (2020. április 23.) ismeretében készült. A fentiek a rendkívüli helyzet miatt változhatnak. Amennyiben újabb információk, jogszabályok kerülnek kiadásra, abban az esetben azonnal tájékoztatjuk Önöket.

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.