Hírek

Vészhelyzet miatti adó- és járulékkedvezmények magyarázata

Vészhelyzet miatti adó- és járulékkedvezmények magyarázata

A 2020. március 23-án megjelent gazdaságvédelmi intézkedések és a korábbiakhoz kapcsolódó részletszabályok értelmezése.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

1. KATA kedvezmény

Az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó változás a KATA-s vállalkozások számára bevezetett kedvezmény, mely szerint az alábbi KATA-s vállalkozások 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek a tételes KATA megfizetése alól:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

Fontos megjegyezni, hogy csak az itt felsorolt, TEÁOR és TESZOR számoknak megfelelő tevékenységek folytatása esetén van lehetőség a kedvezmény igénybevételére. A lehetőségről való meggyőződés legkönnyebben a NAV törzsadatok lekérésével történhet. Ehhez célszerű a könyvelő segítségét kérni.

Ugyancsak fontos feltétel, hogy a kedvezményt csak olyan KATA-s vállalkozások vehetik igénybe, akik/amelyek már 2020. február hónapban is KATA-sok voltak. Nem élhet tehát a kedvezménnyel az, aki 2020 márciustól vagy az után választja a KATA alanyiságot. A rendelkezés nem tesz különbséget a KATA összegei között, így mind a 25.000,- Ft, mind az 50.000,- Ft, mind a 75.000,- Ft fizetése alól mentesülnek a feltételeknek megfelelő vállalkozások.

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

2. Felmentés egyes közterhek alól

Szintén sokakat érintő intézkedés, hogy a következő TEÁOR és TESZOR számokkal azonosított tevékenységeket tényleges főtevékenységként végzőknek, valamint az ő alkalmazottaiknak és személyesen közreműködő tagjaiknak az őket terhelő egyes közterheket 2020. március, április, május és június hónapokra nem kell megfizetni:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

A felsorolt tevékenységeket tényleges főtevékenységként végzőnek az minősül, akinek a 2020. március 24-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a ebből származott.

Az ilyen tevékenységet folytató kifizetőnek 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy után, az egyéni vállalkozónak saját maga, a társas vállalkozásnak a személyesen közreműködő tagja után a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie.

Ezen felül ugyancsak erre az időszakra vonatkozóan a járulékfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710,- Ft összeget kell megfizetni.

Mindezek nem érintik a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan szakképzési hozzájárulást sem kell fizetniük a fenti tevékenységet végzőknek, és amennyiben rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezettek, úgy a rehabilitációs hozzájárulás egyharmada alól is mentesülnek. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezetteknek a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem kell fizetniük.

Ha a KIVA hatálya alá tartozó adóalany a fenti tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként folytatja, úgy a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

3. Végrehajtási eljárások szüneteltetése

Az adózókat érintő változás, hogy 2020. március 24-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások. Ez alól kivételt képeznek egyrészt a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások, illetve néhány az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szerinti eljárás [a 57. és 57/B. alcím szerinti eljárások].

A szünetelő ügyekben az adóhatóság az általa kiadott inkasszót visszavonásáról haladéktalanul intézkedik. Ha a fizetési számlát vezető pénzintézet az adóhatóság által benyújtott inkasszót a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt teljesítette és az összeget az adóhatóság részére átutalta, az adóhatóság azt a tudomására jutásától számított 8 napon belül visszatéríti az adósnak.

Ha az adóhatóság jövedelemletiltást foganatosított, az adóhatóság a jövedelemletiltás alapján történő levonás felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót. A munkáltatónak az általa a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie. A munkáltató által a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt az adóhatóság részére átutalt összeget az adóhatóság 8 napon belül visszatéríti az adósnak.

Az adóhatósági végrehajtások felfüggesztésével kapcsolatban azt is tudni kell, hogy a szünetelő eljárásokban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése.

Jelezni kívánjuk, hogy azok az adózók akik sem az 1., sem a 2. pont szerinti felsorolás alapján nem jogosultak automatikus fizetési kedvezményre, azok - a NAV tájékoztatása szerint - kérelemmel fordulhatnak az adóhatósághoz fizetési kötelezettségeik átütemezése (halasztás, részletfizetés) vagy tartozásaik törlése iránt. A benyújtás módja, a kedvezmény szempontjából figyelembe vehető adónemek nem változtak, de az elbírálás során a vészhelyzetet és az azzal kapcsolatos körülményeket is figyelembe veszik.

4. Gyermek gondozás, nevelés

Az adózókat közvetetten érintő rendelkezés, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság (GYES, GYET, GYED).

Az erről szóló rendelet értelmében a gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalkozások számára a vészhelyzet alatt nem keletkezhet a felsorolt jogosultakkal kapcsolatban olyan kötelezettség, ami a jogosultság ezen időszak alatti megszűnése esetén egyébként keletkezne (pl. foglalkoztatási kötelezettség).

Ez a tájékoztató az aktuális jogszabályok (2020. március 25.) ismeretében készült. A fentiek a rendkívüli helyzet miatt változhatnak. Amennyiben újabb információk, jogszabályok kerülnek kiadásra, abban az esetben azonnal tájékoztatjuk Önöket.

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.